پایگاه مقاومت بسیج مهدیه (سوم خرداد)
 
دوشنبه 23 مهر 1397 -

رای به سایت :
51
محبوب

شهید علی احمد فرخی

تاریخ شهادت:  1393-07-23
محل شهادت:  سانحه سقوط هواپیما