پایگاه مقاومت بسیج مهدیه (سوم خرداد)
 
شنبه 05 خرداد 1397 -

رای به سایت :
51
محبوب

شهید قربان محمد درودگرنیت

تاریخ شهادت:  1393-07-23
محل شهادت:  سانحه سقوط هواپیما