پایگاه مقاومت بسیج ام ابیها (س)
 
سه شنبه 24 مهر 1397 -

رای به سایت :
231
محبوب
معرفی پایگاه : ام ابیها

توضيحات:  پایگاه ام ابیها س دارای 119 بسیجی عادی ،177 بسیجی فعال و 15 نفر کادر می باشد .