تاریخ : یکشنبه 31 تير 04:30
کد خبر : 698428
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

ماهنامه تیر

ماهنامه تیر

ماهنامه تیر ماه منتشر شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج محمدیه  حوزه 144 محبین  ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح ،

ماهنامه تیر ماه با موضع جمهوری اسلامی در مورد اسراییل چاپ ومنتشر شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ