پایگاه مقاومت بسیج محمدیه
 
یکشنبه 27 آبان 1397 -

رای به سایت :
1700
محبوب
معرفی پایگاه : بسیج خواهران پایگاه محمدیه

توضيحات:  واحد بسیج خواهران برای مادران و دختران داوطلب در شرکت برنامه های بسیج اقدام به برگذاری کلاس های آموزنده و برنامه های تفریحی عضو فعال می پذیرد.
<blockquote> <p> <img src="http://ghasam.ir/mofateh/p4080/images/upfiles/20141105/sss.jpg" style="width: 600px;" /><span style="font-size:20px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> </blockquote>