پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد (ع)
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
254
محبوب

شهید دکتر علیرضا کاظمیان

تاریخ شهادت:  1362-04-20
محل شهادت:  پیرانشهر / عملیات والفجر2

تاریخ تولد:1335/6/20
تاریخ شهادت: 1362/4/30
محل شهادت: پیرانشهر
منطقه عملیاتی: عملیات والفجر2
 پاره ای از وصیتنامه شهید: دکتر علیرضا کاظمیان

- به برادرانم توصیه می کنم که حرمت پدر ومادرشان را حفظ کنند
- جز برای رضای خدا احدی عملی انجام ندهید که بازنده ایم اگرچه عمل بسیار ظاهرش نیک باشد
- به امورمسلمین واصلاح امرشان بیاندیشید وزندگی تان را در این راه صرف کنید که اگر این کار را نکردید مسلمان نیستید
- مبادا اعمال خود را با قرآن توجیه کنید که تنها وسیله نجات چنگ زدن به ریسمان الهی یعنی کتاب وسنت است