پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
دوشنبه 30 بهمن 1396 -

رای به سایت :
140
محبوب

احمد شریفی

تاریخ شهادت:  1365-08-20
محل شهادت:  سومار