قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
141
محبوب

احمد شریفی

تاریخ شهادت:  1365-08-20
محل شهادت:  سومار