پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
چهارشنبه 02 خرداد 1397 -

رای به سایت :
141
محبوب

احمد شریفی

تاریخ شهادت:  1365-08-20
محل شهادت:  سومار