قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
141
محبوب

محمدرضا قلندری

تاریخ شهادت:  1364-11-26
محل شهادت:  جزیره مجنون