پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
سه شنبه 28 دي 1395 -

رای به سایت :
91
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج المتقین
توضيحات : پایگاه درسال 58به فرمان حضرت امام (ره)تاسیس شد
معرفی پایگاه
  • برنامه های پایگاه المتقین درروزقشر

  • ویزیت رایگان

  • جشن مهدقرآن

  • کلاس آموزشی

  • عزاداری کودکان مهد قران

چندرسانه ای
اخبار صالحین
علت ممنوعیت پروازبرفراز مکه مکرمه
علت ممنوعیت پروازبرفرازمکه مکرمه چیست؟
افشای اعترافات تاریخی کری
جان کری وزیرامورخارجه امریکا اعتراف کرد
کوچکترین برنامه نویس کامپیوتر
کوچکترین برنامه نویس کامپیوترراشرکت مایکروسافت معرقی کرد
گذشته
علت ممنوعیت پروازبرفراز مکه مکرمه علت ممنوعیت پروازبرفراز مکه مکرمه
علت ممنوعیت پروازبرفرازمکه مکرمه چیست؟
طراحی پوستررحلت حجت السلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی طراحی پوستررحلت حجت السلام والمسلمین...
پایگاه المتقین اقدام به انتشار پوستر یاردیرین...
طراحی پوستر مقام معظم رهبری طراحی پوستر مقام معظم رهبری
پایگاه المتقین اقدام به انتشار پوستر نموده
حال و آینده
فعالیت های پایگاه