پایگاه مقاومت بسیج لیله القدر
 
سه شنبه 06 فروردين 1398 -

رای به سایت :
92
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج لیله القدر
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • برگزاری حلقه های صالحین

  • سخنرانی حجت الاسلام حسن پور

  • پرچم اسرائیل نقش بر زمین شد.

  • عزاداری دهه دوم هیئت زینبیون

  • سخنرانی دهه دوم محرم

چندرسانه ای
اخبار صالحین
اردوی بازدید از موزه عبرت
اردوی بازدید از موزه عبرت برای نوجوانان برگزار خواهد شد.
برگزاری حلقه های صالحین
حلقه های صالحین نوجوانان طبق برنامه هر هفته برگزار شد.
برگزاری برنامه استخر
برنامه استخر هفتگی برگزار شد.
گذشته
برگزاری حلقه های صالحین برگزاری حلقه های صالحین
حلقه های صالحین مطابق هرهفته برگزار شد.
سخنرانی حجت الاسلام حسن پور سخنرانی حجت الاسلام حسن پور
عزاداری دهه سوم محرم با سخنرانی حجت الاسلام حسن...
پرچم اسرائیل نقش بر زمین شد. پرچم اسرائیل نقش بر زمین شد.
به همت بسیج نوجوانان پرچم اسرائیل نقش بر زمین شد.
حال و آینده
فعالیت های پایگاه