قسم | اخبار صالحین
   
پایگاه مقاومت بسیج بصائر
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

رای به سایت :
153
محبوب

آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 12:06

آموزش و تربیت نیروهای نوجوان جهت آمادگی رزمی و مهارت تیراندازی