پایگاه مقاومت بسیج بصائر
 
چهارشنبه 07 فروردين 1398 -

رای به سایت :
160
محبوب

آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 16:36

آموزش و تربیت نیروهای نوجوان جهت آمادگی رزمی و مهارت تیراندازی