پایگاه مقاومت بسیج بصائر
 
جمعه 01 تير 1397 -

رای به سایت :
149
محبوب

آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
آموزش و مسابقات تیراندازی حلقه های صالحین ( نشاط معنوی پایگاه بصائر )
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 12:06

آموزش و تربیت نیروهای نوجوان جهت آمادگی رزمی و مهارت تیراندازی