رای به سایت :
132
محبوب
حوزه 140 مقربین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
شنبه 02 تير 1397 -
چه بر سر سوریه آمد
چه بر سر سوریه آمد

گزارش ها ، تحلیل ها و مستند ها ی بسیاری دیدم تا توانستم قدری او ضاع آشفته کشور سوریه را درک کنم . این که ایران سوریه خواهد شد یا نه ، فقط بستگی به هوشیاری مردم ما دارد والسلام .
calendar
تاریخ : 1396/10/16 - 23:51
0
محبوب  
رای به خبر :