رای به سایت :
133
محبوب
حوزه 140 مقربین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

برگزاری جلسه فضای مجازی
جلسه
برگزاری جلسه فضای مجازی
    تاریخ› شنبه 24 آبان 1393 - 14:56

جلسه توجیهی،آموزشی با حضور مسئولین فضای مجازی حوزه و پایگاه ها برگزار شد.

RSS