رای به سایت :
132
محبوب
حوزه 140 مقربین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
چهارشنبه 02 خرداد 1397 -

گلوله های کاغذی کشنده
جنگ نرم
گلوله های کاغذی کشنده
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 04:16

جنگ نرم چسبی بر دهان مادران عزادار آمریکایی می شود.

سیاست های نقاب دار
خطابه نماز جمعه
سیاست های نقاب دار
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 18:27

ترامپ شرور بدون نقاب است

 جهانیان درباره سید ما چه می گویند ؟
جهانیان درباره سید ما چه می گویند ؟
    تاریخ› پنجشنبه 04 آبان 1396 - 01:01

مردی که قدرت های جهانی به اقتدارش ایمان دارند

RSS