رای به سایت :
133
محبوب
حوزه 140 مقربین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
شنبه 27 مرداد 1397 -

بر علیه کودک کشی آل سعود
یمن
بر علیه کودک کشی آل سعود
    تاریخ› جمعه 26 مرداد 1397 - 04:38

تجمع دانش آموزان تهرانی، برعلیه کودک کشی آل سعود در یمن در روبه روی سازمان ملل متحد انجام گردید .

گلوله های کاغذی کشنده
جنگ نرم
گلوله های کاغذی کشنده
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 1396 - 04:16

جنگ نرم چسبی بر دهان مادران عزادار آمریکایی می شود.

سیاست های نقاب دار
خطابه نماز جمعه
سیاست های نقاب دار
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 18:27

ترامپ شرور بدون نقاب است

 جهانیان درباره سید ما چه می گویند ؟
جهانیان درباره سید ما چه می گویند ؟
    تاریخ› پنجشنبه 04 آبان 1396 - 01:01

مردی که قدرت های جهانی به اقتدارش ایمان دارند

RSS