رای به سایت :
67
محبوب
حوزه 139 انصارالحسین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
شنبه 04 خرداد 1398 -

جلسه ستاد حوزه 139 انصار الحسین (ع)
جلسه
جلسه ستاد حوزه 139 انصار الحسین (ع)
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 17:19

جلسه ستاد حوزه 139 انصار الحسین (ع) امروز 28 شهریور ماه در سالن جلسات

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 17:27

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 17:22

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 17:15

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 17:05

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 16:55

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 16:48

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 16:42

رزمایش اقتدار ثارالله

تجمع بسیجیان حوزه 139 انصار السحین (ع) در محل مشخص شده
رزمایش
تجمع بسیجیان حوزه 139 انصار السحین (ع) در محل مشخص شده
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 07:04

تجمع بسیجیان حوزه 139 انصار السحین (ع) در محل مشخص شده

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:51

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:42

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:39

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:25

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:08

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 06:03

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 05:32

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 01:58

دفاع از استقلال، عزت وشرافت ملی مستلزم هوشیاری وآمادگیست ما تا آخر ایستاده ایم و از مظلومین دفاع می کنیم.

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› چهارشنبه 11 شهريور 1394 - 16:27

رزمایش اقتدار ثارالله

رزمایش اقتدار ثارالله
رزمایش
رزمایش اقتدار ثارالله
    تاریخ› چهارشنبه 11 شهريور 1394 - 14:20

رزمایش اقتدار ثارالله -عکس یک-

جلسه ستاد حوزه 139 انصار الحسین (ع)
جلسه
جلسه ستاد حوزه 139 انصار الحسین (ع)
    تاریخ› شنبه 07 شهريور 1394 - 19:12

امروز شنبه 7 شهریور ماه در سالن جلسات برگزارخواهد شد.

RSS
1 2 3