رای به سایت :
67
محبوب
حوزه 139 انصارالحسین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
شنبه 04 خرداد 1398 -

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف
مراسم معنوی اعتکاف
برگزاری مراسم معنوی اعتکاف
    تاریخ› یکشنبه 23 فروردين 1394 - 01:20

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف به همت مسجد شهید نواب صفوی

گزارش از اعتکاف عرفه که به همت ناحیه شهید مفتح برگزار شده
گزارش
گزارش از اعتکاف عرفه که به همت ناحیه شهید مفتح برگزار شده
    تاریخ› سه شنبه 15 مهر 1393 - 03:15

گزارش از اعتکاف عرفه که به همت معاونت تعلیم و تربیت ناحیه شهید مفتح برگزار شده این گزارش به همت گردان عملیات فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج مفتح آماده شده است