رای به سایت :
67
محبوب
حوزه 139 انصارالحسین
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

جلسه ستاد فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 139 انصارالحسین(ع) با حضور فرماندهی محترم ناحیه شهید مفتح (ره) برگزار گردید
جلسه ستاد فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 139 انصارالحسین(ع) با حضور فرماندهی محترم ناحیه شهید مفتح (ره) برگزار گردید

جلسه ستاد فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 139 انصارالحسین(ع) با حضور فرماندهی محترم ناحیه شهید مفتح (ره) و فرماندهی گردان الی بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج 139 انصارالحسین(ع)

حوزه 139 انصارالحسین 1397/07/17
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حضور ارکان گردان عملیاتی الی بیت المقدس در آموزش تخصصی امداد و نجات

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/27
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حضور ارکان گردان عملیاتی الی بیت المقدس در آموزش تخصصی امداد و نجات

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/26
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حضور ارکان گردان عملیاتی الی بیت المقدس در آموزش تخصصی امداد و نجات

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/15
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حضور ارکان گردان عملیاتی الی بیت المقدس در آموزش تخصصی امداد و نجات

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/14
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
آموزش تخصصی ارکان گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حضور ارکان گردان عملیاتی الی بیت المقدس در آموزش تخصصی امداد و نجات

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/11
فینال مسابقات جام رمضان دیشب برگزار شد
فینال مسابقات جام رمضان دیشب برگزار شد

دیشب در بازی پایانی جام رمضان تیم الی بیت المقدس پیروز میدان و قهرمان این دوره از مسابقات شد

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/06
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه اعضاء گردان واکنش سریع الی بیت المقدس حوزه 139 انصار الحسین ع
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه اعضاء گردان واکنش سریع الی بیت المقدس حوزه 139 انصار الحسین ع

ثبت نام بسیجیان اعضاء گردان واکنش سریع الی بیت المقدس در اردوی سه روزه مشهد مقدس که در همین ماه انجام میشود .

حوزه 139 انصارالحسین 1394/05/02
بازی تیم گردان عملیاتی الی بیت المقدس در مقابل تیم شهید خلیلی
بازی تیم گردان عملیاتی الی بیت المقدس در مقابل تیم شهید خلیلی

شب گذشته در سومین مسابقه ، تیم گردان واکنش سریع الی بیت المقدس با نتیجه 4 بر 3در مقابل تیم شهید خلیلی به پیروزی رسید....

حوزه 139 انصارالحسین 1394/04/25
بازی تیم گردان عملیاتی الی بیت المقدس در مقابل تیم ناحیه شهید مفتح
بازی تیم گردان عملیاتی الی بیت المقدس در مقابل تیم ناحیه شهید مفتح

شب گذشته در اولین مسابقه ، تیم گردان واکنش سریع الی بیت المقدس با اقتدار و با نتیجه 10 بر 0در مقابل تیم ناحیه شهید مفتح به پیروزی رسید....

حوزه 139 انصارالحسین 1394/04/23
جلسه مسئولین گردان واکنش سریع الی بیت المقدس
جلسه مسئولین گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

جلسه مسئولین گردان واکنش سریع الی بیت المقدس

حوزه 139 انصارالحسین 1394/04/18
بازخوانی رزمایش الی بیت المقدس 93 (2)
بازخوانی رزمایش الی بیت المقدس 93 (2)

این رزمایش در اردیبهشت سال 93 برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد (ع) 1394/02/01

1 2