تاریخ : پنجشنبه 09 دي 00:16
کد خبر : 374571
سرویس خبری : شهر
 

دهمین جلسه شورای مشترک معاونین و رده های ناحیه شهید مفتح

شورای معاونین

دهمین جلسه شورای مشترک معاونین و رده های ناحیه شهید مفتح

بر اساس تقویم سالیانه و برنامه های گذشته و پیش رو دهمین جلسه مشترک معاونین و رده های وابسته ، جهت ایجاد هماهنگی برای برگزاری برنامه های پیش رو و نیز تحلیل برنامه ها و اقدامات گذشته در ستاد ناحیه تشکیل شد.

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح ،در این نشست صمیمی درخصوص اجرای برنامه های هفته بسیج صحبت و تحلیل شد و نیز در مورد اجرای برنامه های متنوعی که قرار است در هفته بیعت با ولایت و سالروز حماسه 9 دی در سطح منطقه 3 برگزار گردد صحبت به میان آمده و نیز در مورد توافقات پایگاهها و برنامه های پیش رو نیز مصوباتی به تصویب رسید.

ضمنا در این جلسه مسئولین قدیم و جدید معاونت های  آماد ونیروی انسانی بسیج  ناحیه نیز تودیع و معارفه شدند.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ