رای به سایت :
532
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح
شنبه 04 خرداد 1398 -

اولین همایش ارتقای سواد رسانه ای مدیران سایتهای قسم ناحیه شهید مفتح برگزارشد
همایش سواد رسانه ای
اولین همایش ارتقای سواد رسانه ای مدیران سایتهای قسم ناحیه شهید مفتح برگزارشد
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 02:53

همایش ارتقای سواد رسانه ای و توجیهی مدیران سایت های قسم حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج شهید مفتح با سخنرانی فرمانده محترم ناحیه و عباس شهامتی سردبیر سایت قسم سپاه حضرت محمد(ص) برگزارشد.